YAYIN POLİTİKAMIZ

7.06.2020     Yayın Politikası    

Türkiye Adalet Akademisi; hâkim ve savcı adayları, hâkim ve savcılar ile noterler ve avukatlara eğitim vermenin yanı sıra, hukuk ve adalet alanını ilgilendiren konularda bilimsel etkinlikler düzenlemek, yayınlar yapmak, bilgi bankası ve kütüphane kurmak, hâkim ve savcı adayları ile hâkim ve savcıların lisansüstü ve yabancı dil eğitim ve öğretimlerini desteklemek amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, eğitim ve öğretim faaliyetleriyle ilgili strateji ve hedefleri belirlemek, hukuk ve adalet alanını ilgilendiren eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında ilgili kurum ve kuruluşlara görüş bildirmek gibi faaliyetleri yerine getiren bir kurumdur. 34 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye Adalet Akademisine verilen en önemli görevlerden birisi de yayınlar yapmaktır. Bu kapsamda Türkiye Adalet Akademisi, hukuk ve adalet alanında başta uygulayıcılar ve akademisyenler olmak üzere tüm hukukçulara faydalı olacağı değerlendirilen bilimsel, sosyal ve kültürel yayınlar yapmaktadır. Türkiye Adalet Akademisi tarafından yılda 4 defa yayınlanan hakemli dergi Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (TAA), yılda iki defa İngilizce, Almanca ve Fransızca yayınlanan Law and Justice Review Dergisi gibi bilimsel dergiler ile yılda iki defa yayınlanan sosyal ve kültürel dergi Akademi Kürsü Dergisi'nin yanı sıra hukuk ve adalet alanında nitelikli kitaplar yayınlanmaktadır. Türkiye Adalet Akademisi yayınları; hâkim ve savcılar, hâkim ve savcı adayları, hukuk fakültesi öğrencileri, hukuk ve adalet alanında çalışan akademisyenler, araştırmacılar ve hukuk profesyonellerinin bilimsel, sosyal ve kültürel alandaki çalışmalarını paylaştıkları bir platform olarak işlev görmektedir.