TAAD YAZIM VE YAYIN KURALLARI

20 Temmuz 2020
Sayfa

TAAD’da yayımlanacak makalelerin aşağıda belirtilen yazım ve yayım kurallarına uygun olması gerekmektedir.

 • TAAD’da Türkçe hakemli makalelere yer verilmektedir.
 • TAAD, yılda 4 defa (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında) yayımlanmaktadır.
 • TAAD’a gönderilen makaleler daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
 • TAAD’da yayımlanan makalelerin dil, bilim ve ileri sürülen görüşler bakımından sorumluluğu yazara veya yazarlara aittir.
 • Makaleler, bilimselmakale@taa.gov.tr mail adresine gönderilir.
 
 • Makaleler, uluslararası standartlardaki bilimsel yayın ve yazı formatlarına uygun olmalıdır.
 • Makalelerde 12 kelimeyi aşmayan “Başlık”, 150-250 kelime arası “Özet” ve 3-8 kelime arası “Anahtar Kelimeler” bulunmalıdır. Makalelerde “Başlık, Özet, Anahtar Kelimeler ile Giriş ve Sonuç” kısımlarına numara verilmemelidir. “Başlık, Özet ve Anahtar Kelimeler”in Türkçe'nin yanı sıra İngilizce yazılması zorunludur.
 • Metin içi alıntılama ve kaynak gösterme için OSCOLA kaynak stilinin 4. Edisyonu kullanılmalı ve dipnot atıf sistemi tercih edilmelidir.
 • Makalelerin ana bölümleri ve kaynakça 11, dipnotlar ise 9 punto ile yazılmalı, 1 satır aralığı ile "Times New Roman" karakteri kullanılmalı, metin iki yana yaslanmalı, sayfanın tüm kenarlarında 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.
 • Makaleler, kaynakça dahil 3.000 kelimeden az, 12.000 kelimeden çok olmamalıdır.
 • Yazarın akademik unvanı, adı ve soyadı, baş harfleri büyük olmak üzere makale başlığının altında ortalı olarak yazılmalıdır. Yazarın çalıştığı yer ismi ile elektronik posta adresi, adı ve soyadına ilişkin dipnotta belirtilmelidir.
 • Makalelerin yayımlanıp yayımlanmayacağı, makale yazarına e-posta ile bildirilir.
 • Yazar ve hakemlere ödenecek telif ve inceleme ücretleri, Türkiye Adalet Akademisi Yayın Yönetmeliği’nin 23. maddesi uyarınca, dergi yayınlandıktan sonra ödenir. Hakem denetiminden geçen bir makalenin telif ücretinin % 20’si hakemlere ödenir.
 • TAAD’da yazısı yayımlanmış yazarlara ücretsiz iki adet dergi gönderilir.
 • TAAD’da yayımlanan tüm yazıların telif hakkı Türkiye Adalet Akademisine aittir. Makaleler, kaynak gösterilmeden başka bir yerde yayımlanamaz.
 • Derginin elektronik versiyonuna "https://taad.taa.gov.tr" adresinden ulaşılabilir.