TAAD YAZIM VE YAYIN KURALLARI

20.07.2020     Yazım ve Yayın Kuralları    

• Türkiye Adalet Akademisi Dergisi Hakemli bir dergi olup, dergide Türkçe hakemli makaleler yayımlanmaktadır.

• Türkiye Adalet Akademisi Dergisi üç ayda bir (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında) yayımlanır.

• Dergiye gönderilen yazıların daha önce bir başka yayın organında yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Bu konudaki sorumluluk yazarlara aittir.

• Makalenin bilimselmakale@taa.gov.tr mail adreslerine gönderilmesi gerekmektedir.

• Gönderimde herhangi bir sorun yaşanması durumunda, editörler ya da site yöneticisi ile iletişim kurulabilir.

• Makalelerde 12 kelimeyi aşmayan Başlık, 150-250 kelime arası Özet ve 5-8 kelime arası Anahtar Kelimeler bulunmalıdır. Hakemli makalelerde Başlığın, Özetin ve Anahtar kelimelerin Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, Fransızca veya Almanca yazılması zorunludur.

• Yazının ana bölümleri ve kaynakça 11, dipnotlar ise 9 punto yazılmalı, 1 satır aralığı ile "Times New Roman" karakteri kullanılmalı, metin iki yana yaslanmalı, sayfanın tüm kenarlarında 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.

• Dergiye gönderilen makalelerde "Giriş" ve "Sonuç" bölümleri yer almalı, bu kısımlara numara verilmemelidir.

• Makalede dipnot atıf sistemi kullanılmalıdır.

• Makale, kaynakça dâhil 3.000 kelimeden az ve 10.000 kelimeden çok olmamalıdır.

• Yazarın akademik unvanı, adı ve soyadı, baş harfleri büyük olmak üzere makale başlığının altında ortalı olarak yazılmalıdır. Yazarın çalıştığı yer ismi ile elektronik posta adresi adına ilişkin dipnotta belirtilmelidir.

• Makalelerin 2 hakemin yanı sıra yayın kurulunca olumlu bulunması gerekmektedir.

• Makalelerin yayımlanıp yayımlanmayacağı yazarına e posta ile bildirilir. Yayımlanması uygun görülen makalelerin telif ücreti iki hafta içinde yazarına ödenir.

• Yazarlara ve hakemlere "Türkiye Adalet Akademisi Yayın ve Yayın Kurulu Çalışma Yönetmeliği" kapsamında telif ve inceleme ücreti ödenmektedir. Dergide yazısı yayımlanmış olan yazarlara iki adet dergi ücretsiz olarak gönderilmektedir.

• Dergide yayımlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yalnızca yazarlarına aittir.

• Dergide yayımlanan yazılar kaynak gösterilmeden başka bir yerde yayımlanamaz.

• Derginin elektronik versiyonuna "http://www.taa.gov.tr" adresinden ulaşılabilir.