TAAD 40. SAYI

9 DEVLETLERE ATFEDİLEMEYEN SİLÂHLI SALDIRILARA KARŞI MEŞRU MÜDAFAA: ULUSLARARASI HUKUKTA SINIR ÖTESİ OPERASYONUN HUKUKÎ ZEMİNİ
Self-Defence in Response to Attacks by Non-State Actors: The Legal Basis of Cross-Border Operations in International Law
Doç. Dr. Ceren Zeynep PİRİM
1 FEDERAL ALMANYA ÖRNEĞİNDE ULUSAL VE AB TEMEL HAK KORUMASININ UYUMLU BERABERLİĞİ
Compatibility of National Fundamental Rights Protection with the EU Rules in the Case of Federal Germany
Prof. Dr. Füsun ARSAVA
2 ROBOTLARIN FİİLLERİNDEN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUK SÖZLEŞME DIŞI SORUMLULUK HALLERİNDE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Legal Responsibility Resulting from the Action of Robots Solutions for Non-Contractual Liability
Dr. Cannur ERCAN
3 MARKANIN İNTERNET ORTAMINDA ELEŞTİRİ AMAÇLI KULLANIMI: ANAYASA MAHKEMESİ'NİN 9 OCAK 2019 TARİHLİ NAİF ŞAŞMA KARARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME
The Use Of Trademark For Crıtıcısm on the Internet Envıronment: An Evaluatıon in the Framework of the Constıtutıonal Court's Naıf Sasma Decısıon, Dated January 9, 2019
Dr. Hâkim Tamer SOYSAL
4 TÜRK HUKUKUNDA KAMU GÖREVLİLERİNİN SENDİKAL FAALİYET KAPSAMINDA İŞ BIRAKMASI
In Turkish Law, Work Stoppage of Civil Servants Within the Context of Union Activity
Hâkim Ahmet CANPOLAT
5 KÖTÜLEYİCİ REKLAMLARIN TESPİTİNDE ESAS ALINACAK ORTALAMA TÜKETİCİ ÖLÇÜTÜ
The Criterion of Average Consumer in the Context of Disparaging Advertisements
Dr. Pelin KARAASLAN
6 FİKRİ HUKUKTA MANEVİ TAZMİNAT
Non-pecuniary Compensation on Intellectual Law
Hâkim Adayı Orhan Gazi SARIDAĞ
7 TÜRK HUKUKUNDA KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI
The Public Servants Trade Unions in Turkish Law
Doç. Dr. İştar CENGİZ
8 GEÇİŞ ADALETİ VE AVRUPA ARINDIRMA HUKUKU
Transitional Justice and European Lustration Law
Hâkim Gökhan ÇAYAN