LAW & JUSTİCE REVIEW YAZIM VE YAYIN KURALLARI

1. "Law and Justice Review" yılda iki kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergide Almanca, Fransızca ve İngilizce makaleler yayımlanmaktadır. Dergi Yayın Kurulu hakem denetiminden geçmeyen veya hakeme gönderilmeyen bir yazının yayımlanmasına karar verebilir ve bu durum makalede belirtilir.

2. Dergiye gönderilen makaleler, 3000 kelimeden az ve 20.000 kelimeden çok olamaz. Her makalede 150-250 kelime arası özet ve 38 kelime arası anahtar kelimeler bulunmalıdır. Özet ve anahtar kelimeler ayrıca İngilizce yazılmalıdır.

3. Makalelerde sayfa altı dipnot sistemi kullanılmalı, makale 12 punto Time New Roman ile iki yana yaslı olarak yazılmalı ve makale sonunda kaynakça gösterilmelidir. Makale adı 14 kelimeyi geçmemeli ve makalede "Sonuç" kısmı olmalıdır. Yazının sorumluluğu yazarına aittir. Dergiye gönderilen makaleler daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Eğer başka bir yerde yayımlanmışsa telif hakkı yazarına ait olmalıdır.

4. Makale yazarlarına 200 kelime için yaklaşık 10 Euro telif ücreti ödenir. Hakem denetiminden geçen bir yazıda telif ücretinin %20"si hakeme ödenir.

5. Makaleler Yayın Kurulu Kararı ile en az bir ve en çok iki hakem denetiminden geçirilir. Yayımlanması uygun bulunmayan yazılara ait hakem değerlendirme formu yazarına e-postayla bildirilir.

6. Çevirilerin lawandjusticereview@taa.gov.tr mail adreslerine gönderilmesi gerekmektedir.

7. Makalelerin yayımlanıp yayımlanmayacağı bir ay içinde belirlenir ve yazarına e posta ile bildirilir. Yayımlanması uygun görü1en makalelerin telif ücreti iki hafta içinde yazarına ödenir.

8. Dergide yayımlanan tüm yazıların telif hakkı Türkiye Adalet Akademisine aittir.

9. Yayınlarımızın resmi web sitesi http://yayin.taa.gov.tr ’dir.

______________________________________