LAW & JUSTİCE REVIEW YAZIM VE YAYIN KURALLARI

1. “Law and Justice Review” yılda iki kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergide yabancı dilde makaleler yayımlanmaktadır. Dergi Yayın Kurulu hakem denetiminden geçmeyen veya hakeme gönderilmeyen bir yazının yayımlanmasına karar verebilir ve bu durum makalede belirtilir.

2. Dergiye gönderilen makaleler, 3000 kelimeden az ve 20.000 kelimeden çok olamaz. Her makalede 150-250 kelime arası özet ve 38 kelime arası anahtar kelimeler bulunmalıdır. Özet ve anahtar kelimeler ayrıca yabancı dilde yazılmalıdır.

3. Makalelerde sayfa altı dipnot sistemi kullanılmalı, makale 12 punto Times New Roman ile iki yana yaslı olarak yazılmalı ve makale sonunda kaynakça gösterilmelidir. Makale adı 14 kelimeyi geçmemeli ve makalede “Sonuç” kısmı olmalıdır. Yazının sorumluluğu yazarına aittir. Dergiye gönderilen makaleler daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Eğer başka bir yerde yayımlanmışsa telif hakkı yazarına ait olmalıdır.

4. Makale yazarlarına, Kamu Kurum Ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik kapsamında telif ücreti ödenir. Hakem denetiminden geçen bir yazıda telif ücretinin %20’si hakeme ödenir.

5. Makaleler Yayın Kurulu Kararı ile en az iki hakem denetiminden geçirilir. Yayımlanması uygun bulunmayan yazılara ait hakem değerlendirme formu yazarına e-postayla bildirilir.

6. Makaleler http://yayin.taa.gov.tr adresindeki yönergelere göre e-postayla gönderilir

7. Makalelerin yayımlanıp yayınlanmayacağı belirlenir ve yazarına e-posta ile bildirilir. Yayımlanması uygun görülen makalelerin telif ücreti yazarına ödenir.

8. Dergide yayımlanan tüm yazıların telif hakkı Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı’na aittir.

9. Yayınlarımızın resmi web sitesi http://yayin.taa.gov.tr ’dir.

______________________________________