YARGILAMA FAALİYETLERİNİN STRATEJİK YÖNETİMİ

Doç. Dr. Recai AKYEL     11.11.2022     ISBN: 978-625-7539-26-5     BASKI: Ankara, 2022     1057    

Yargısal faaliyetler açısından yönetim ve stratejik yönetim anlayışı verilerinden yeterince istifade edilmediği bilinen bir durumdur. Hatta yargı fonksiyonunun yürütümünde sistematik olarak stratejik yönetim anlayışı bakış açısına sahip akademik çalışmalar dahi yapılmamıştır. Bu çalışma, böylesine önemli bir boşluğun doldurulmasına yönelik öncü çabalardan biri sayılmalıdır. Yargı fonksiyonunun; kapsam, içerik, tür ve nitelik olarak çok parçalı ve çok çeşitli olduğu gerçeği yadsınamaz. Bu türden kapsamlı ve parçalı bir yapının stratejik yönetim anlayışı açısından bir çalışmada bir bütün olarak tümünün ele alınmasının mümkün olmadığını belirtmek gerekir. Yargı fonksiyonunun alt bölümlerinin sistematik bir şekilde, ayrı ayrı çalışmalar ile stratejik yönetim anlayışı açısından ele alınması bu çalışmadan sonra mümkün görünmektedir. Yapılan çalışmada, yargı fonksiyonunun alt bölümleri ile ilgili somut şekilde model önermekten bilinçli bir şekilde sakınılmıştır; çünkü bu çalışma mevcut modellerin yeterliliğini veya yetersizliğini tartışmamaktadır. Çalışma, uygulamanın iyileştirilmesi için yaklaşım ve usul önerilerinde bulunmakta ve bu çerçevede yargı ve adalet camiasının, sistematik yaklaşım ve stratejik yönetim anlayışına sahip olmaları önceliklendirilmiştir.

Kitabı görüntülemek ve indirmek için tıklayın.