Yargı Kararlarında Gerekçelendirme Çalışması - Raporlar ve Tebliğler 2021 CİLT - 2

Türkiye Adalet Akademisi     5.04.2022     ISBN: 978-625-7539-15-9     BASKI: 2. CİLT     2616    

Günümüzde gerekçe, hukuk devleti ilkesinin zorunlu bir gereği ve temel bir hak olarak kabul edilmekte; “Gerekçeli Karar Hakkı” adil yargılanma hakkının temel unsurlarından birini oluşturmaktadır. Söz konusu hak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatlarına göre Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6’ncı maddesi kapsamında korunmaktadır. Bunun gibi 1982 Anayasasının 36’ncı maddesindeki “hak arama hürriyeti” ve 141’inci maddesindeki “kararların gerekçeli olması” ilkesi kapsamında anayasal güvenceye alınmıştır.

Karar yazımına ve hukuk metodolojisine uygun bir gerekçelendirmenin temelinde kaleme alınmış yargı kararlarının ortaya konulması ve denetlenebilmesi, gerekçenin taraflara ve kamuoyuna açıklanarak içselleştirilmesinin sağlanmasına ve hukuk biliminin gelişmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Ayrıca hukuki belirlilik ve öngörülebilirlik ilkesi gereğince yargı kararlarının anlaşılabilirliği ve mantıklı bir temele dayandırılması, varılan hükmün dayanakları ile nedeninin açıklanması, vatandaşlar ve yargının temel süjelerinin hukuk devletine ve adalete olan güvenini artıracaktır.

Kitabı görüntülemek ve indirmek için tıklayın.