YARGI ETİĞİ ve MESLEKİ KİMLİK

Baskı: 1. Baskı Ankara 2017
ISBN : 978 605 9095 36 5

Yazar: Ahmet FIRAT

Açıklama:

Dünyada ve ülkemizde iletişim teknolojisinin hızla ilerlemesi ışığında, artı herşeyin duyulur, görülür ve tartışılır hale gelmiş olması hasebiyle etik, özellikle de “Yargı Etiği ve Meslekî Kimlik” konuları önem arz eder olmuştur.

Yargıda etik değer ve kodlarını belirleme gibi zor ve çetrefilli bir iddianın içinde olmamız söz konusu değildir. Yargıda etik değer ve kodları belirleyip uygulamaya koymak, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile Yüksek Mahkemelerin yetkisinde ve çalışma sahasında olan bir konudur.