Yargı Etiği ve Mesleki Kimlik

Ahmet FIRAT     23.07.2020     ISBN: 978 605 9095 36 5     BASKI: 1. Baskı Ankara 2017     410    

Dünyada ve ülkemizde iletişim teknolojisinin hızla ilerlemesi ışığında, artı herşeyin duyulur, görülür ve tartışılır hale gelmiş olması hasebiyle etik, özellikle de “Yargı Etiği ve Meslekî Kimlik” konuları önem arz eder olmuştur.

Yargıda etik değer ve kodlarını belirleme gibi zor ve çetrefilli bir iddianın içinde olmamız söz konusu değildir. Yargıda etik değer ve kodları belirleyip uygulamaya koymak, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile Yüksek Mahkemelerin yetkisinde ve çalışma sahasında olan bir konudur.

 

SATIŞ FİYATI: STOKTA YOK