VÜCUT DOKUNULMAZLIĞINA KARŞI SUÇLAR

Serap KAYGUSUZ     25.10.2021     ISBN: 978-625-7539-03-6     BASKI: ANKARA 2021     4374    

Türkiye Adalet Akademisi’nde “Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar” başlığı altında; kasten yaralama suçu, taksirle yaralama suçu, insan üzerinde deney suçu, organ veya doku ticareti suçu tek bir ders olarak anlatılmaya başlanmış olup, kitabın içeriği de, belirtilen ders konuları baz alınarak oluşturulmuştur.

Ders kitabımızda, 5237 sayılı TCK’nın 86., 87. ve 88. maddelerinde düzenlenen kasten yaralama suçunun temyiz incelemesini yapan Yargıtay (kapatılan) 3. Ceza Dairesi’nin (şu anki 1. Ceza Dairesi’nin) konuya ilişkin güncel kararlarına ve kasten yaralama suçu ile ilgili Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun kararlarına yer verilmiştir. Yine TCK’nın 89. maddesinde düzenlenen taksirle yaralama suçunun, 90. maddesinde düzenlenen insan üzerinde deney suçunun, 91., 92. ve 93. maddelerinde düzenlenen organ veya doku ticareti suçunun temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin güncel kararları ile bu suçlara ilişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararları ayrıntılı şekilde aktarılmaya çalışılmıştır.

SATIN AL: SATIŞTA YOK