VERGİ YARGILAMASINA TABİ DAVALARIN AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NCE GÖRÜLEBİLİR BULUNMASI

Baskı: 1. Baskı, Ankara 2018
ISBN : 978 605 9095 53 2

Yazar: Doç. Dr. Selami DEMİRKOL

Açıklama:

Bu çalışmada genel kanının değişmesi gerektiği üzerinde durarak ilke olarak vergilendirme ve benzeri mali yükümlülüklerle ilgili davalarında artık AİHM’e taşınabildiği ve AİHM tarafından kabul edilebilir bulunup, esas incelemesine tabi tutulabildiği vurgusu ile seçtiğimiz bazı önemli AİHM kararlarını ayrıntılı olarak inceleyip bizim vergi yargılamasında önemsemediğimiz dikkate almadığımız hususların AİHM yargıçları tarafından hassasiyet gösterilip ihlal tespitlerine vesile yapılmakta olduğunu aktarmaya çalışacağız.