Vergi Yargılamasına Tabi Davaların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nce Görülebilir Bulunması

Doç. Dr. Selami DEMİRKOL     23.07.2020     ISBN: 978 605 9095 53 2     BASKI: 1. Baskı, Ankara 2018     410    

Bu çalışmada genel kanının değişmesi gerektiği üzerinde durarak ilke olarak vergilendirme ve benzeri mali yükümlülüklerle ilgili davalarında artık AİHM’e taşınabildiği ve AİHM tarafından kabul edilebilir bulunup, esas incelemesine tabi tutulabildiği vurgusu ile seçtiğimiz bazı önemli AİHM kararlarını ayrıntılı olarak inceleyip bizim vergi yargılamasında önemsemediğimiz dikkate almadığımız hususların AİHM yargıçları tarafından hassasiyet gösterilip ihlal tespitlerine vesile yapılmakta olduğunu aktarmaya çalışacağız.

SATIŞ FİYATI: STOKTA YOK