Uluslararası Mecelle Sempozyumu

Türkiye Adalet Akademisi     26.04.2021     ISBN: 978-605-9968-99-7     BASKI: Bursa 2021     1698    

Batı dünyasında gelişen hukuk kodifikasyonu hareketleri bağlamında ortaya çıkan bir anlayışla, İslam hukukunun kanunlaşma hareketi içerisinde değerlendirilen bu girişim neticesinde ortaya çıkan Mecelle 1 giriş, 16 Bölüm ve 1851 maddeden oluşan bir eserdir. Mecelle temel olarak dönemin hukuk ihtiyacına cevap verebilmesi amacıyla hazırlanmış, özel hukuk ilişkileri diyebileceğimiz, kira, kefalet, rehin, şirket, sulh, ibra, dava ve deliller üzerine hazırlanmıştır

Kitabı görüntülemek ve indirmek için tıklayın.