VERGİ YARGILAMA HUKUKUNDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI

Baskı: 1. Baskı, Ankara 2016
ISBN : 978 605 9095 17 4

Satış Fiyatı: 10,00-TL.
(Satın almak için tıklayın.)

Yazar: Yunus Emre YILMAZOĞLU

Açıklama:

İdari Yargılama hukukunda yürütmenin durdurulması müessesesi, tesis edilmekle icrailik kazanan idari işlemden, olumsuz bir biçimde etkilenen menfaatlerin yargılama sürecinde korunabilmesi amacıyla öngörülmüştür. Yürütmenin durdurulması isteminin kabulü, idarenin işleminin dava süresi boyunca yürütülmesini engelleyebildiğinden, hukuka uygunluk denetiminin etkin kılınabilmesinde güçlü bir hukuki araçtır. Bu nedenle yürütmenin durdurulması isteminin kabul edilebilme koşulları ve hukuki etkisi her zaman yasal ve yargısal tartışmalara konu olmuş, bu alanda çok kıymetli eserler yazılmıştır. Yürütmenin durdurulması kurumunun vergi yargılama hukukuna ilişkin yönü ise üzerinde ayrıca durulması gereken son derece önemli bir konudur.