TÜRK ANAYASA HUKUKUNDA NORMLAR VE HİYERARŞİSİ(DÜNÜ-BUGÜNÜ)

Baskı: 1. Baskı, Ankara, Nisan 2016
ISBN : 978 605 9095 20 4

Satış Fiyatı: 20,00-TL.
(Satın almak için tıklayın.)

Yazar: Prof.Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU

Açıklama:

Hiyerarşi kavramında kademe anlamı olduğu gibi, bunlar arasında bir astlık-üstlük ilişkisi anlamı da bulunmaktadır. Çalışmada, “ Türk Anayasa hukukunda normlar ve hiyerarşisi” nin dünü ve bugünü konu edilmiştir.