PETROL PİYASASINDAKİ İDARİ YAPTIRIMLAR

Baskı: 1. Baskı, Ankara - Temmuz 2017
ISBN : 978 605 9095 35 8

Satış Fiyatı: 20,00-TL.
(Satın almak için tıklayın.)

Yazar: Samet ALTINDAĞ

Açıklama:

Üç bölümden oluşan bu çalışmada ilk önce, idari yaptırımlara ilişkin olarak doktrinde ve yargısal içtihatlarda konuyla ilgili olarak yer alan bilgiler, bu çalışmanın sınırları da dikkate alınarak, derlenerek sunulmaktadır. Ardından, EPDK’nın petrol piyasasında uyguladığı idari yaptırımlar ve bu idari yaptırımların uygulanmasına sebep olan kabahatler incelenmektedir. Son olarak da, bu idari yaptırımların yargısal denetimine ilişkin konulara yer verilmektedir. Tüm bunlar yapılırken Anayasa Mahkemesi ve Danıştay’ın emsal nitelikte çok sayıdaki kararlarından yararlanılmıştır.