TÜRK TİCARET KANUNUNUN 5. YIL SEMPOZYUMU

Baskı: 1. Baskı Ankara 2018
ISBN : 978 605 9095 62 4

Yazar: Türkiye Adalet Akademisi

Açıklama:

Hakem Denetiminden Geçmiş Tebliğler Kitabı, 1 Temmuz 2012 tarihinde 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe girmiştir. 6102 Sayılı Kanun eski Ticaret Kanunu’na göre daha geniş daha sade dille, ama özellikle şirketler ve sigorta hukukunda daha ayrıntılı düzenlemeleri içermektedir.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle ortaya çıkan sorunlar uygulamada ve öğretide tartışılmaktadır. Türk Ticaret Kanunu’nun 5. Yılı Sempozyumu ile bu sorunların geniş bir şekilde tartışılması hedeflenmiştir.