Petrol Piyasasındaki İdari Yaptırımlar

Samet ALTINDAĞ     23.07.2020     ISBN: 978 605 9095 35 8     BASKI: 1. Baskı, Ankara - Temmuz 2017     530    

Üç bölümden oluşan bu çalışmada ilk önce, idari yaptırımlara ilişkin olarak doktrinde ve yargısal içtihatlarda konuyla ilgili olarak yer alan bilgiler, bu çalışmanın sınırları da dikkate alınarak, derlenerek sunulmaktadır. Ardından, EPDK’nın petrol piyasasında uyguladığı idari yaptırımlar ve bu idari yaptırımların uygulanmasına sebep olan kabahatler incelenmektedir. Son olarak da, bu idari yaptırımların yargısal denetimine ilişkin konulara yer verilmektedir. Tüm bunlar yapılırken Anayasa Mahkemesi ve Danıştay’ın emsal nitelikte çok sayıdaki kararlarından yararlanılmıştır.

SATIŞ FİYATI: 20,00 ₺