Osmanlı Devletinde Kadı

Prof. Dr. İlber OLTAYLI     23.07.2020     ISBN: 978 605 9095 01 3     BASKI:     1138    

Osmanlılarda kaza müessesesi ve kadılık hiç şüphe yok ki önceki İslâm devletlerine göre; hiyerarşi, eğitim-terfi bakımından çok tekâmül geçirmiş bir kurumdur. Hal böyle iken bu kurumu ele alanlar, ya eski İslâm tarihine ait nazari görüşleri ve fıkıh külliyatını kullanarak incelemelerini yaparlar veya hazin bir yaklaşımla Batıdaki incelemelerle yetinirler. Oysa bu kaynağın yanında daha da fazla önem verilerek arşivlerimiz ve şer’iyye sicillerimiz kullanılmalıdır.

SATIN AL: STOKTA YOK