MEVLANA BİLGELİĞİ

Baskı: 1. Baskı, Ankara 2017
Çeviri - English GUIDE FOR UNIVERSAL JUSTICE AND PEACE
Çeviri - France UN GUIDE POUR LA JUSTİCE UNİVERSELLE ET LA PAİX
ISBN : 978 605 9095 12 9

Yazar: Dr. Ergin ERGÜL

Açıklama:

Bizim Mevlana olarak, Batı dünyasının Rumi diye bildiği büyük evrensel sufi düşünür ve bilge, çok yönlülüğü içinde aynı zamanda yetkin bir hukukçu kimliğine sahiptir. Onun eserlerine günümüz sosyal bilimleri perspektifinden bakıldığında, çağdaş hukuk ve siyaset gündeminin bir çok konusuna değinildiği görülmektedir. Onun zengin düşünce dünyası ve hayatı incelendiğinde, insanlığın günümüzde karşı karşıya kaldığı bir çok sorunun çözümünde hukukçu ve yöneticiler için ilham kaynağı olabilecek tespit ve öneriler ile karşılaşılmaktadır.