KAMULAŞTIRMA VE KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMADAN KAYNAKLANAN DAVALAR

Emel KARABAĞ     8.06.2022     ISBN: 978-625-7539-17-3     BASKI: Haziran 2022     359    

Kamulaştırma işlemi hukuki olarak; hem adli, hem de idari yönü bulunan bir işlemdir. Özel mülkiyette bulunan bir taşınmazın kamulaştırılması halinde bedelin tespiti ve taşınmazın idare adına tesciline ilişkin davalar ile kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan davalar yürürlükte bulunan Kamulaştırma Kanunu'ndaki düzenlemeler uyarınca adli yargının görev alanına girmektedir.
 

SATIN AL: 40 ₺