İŞ HUKUKU DAVALARI

Gökhan YILMAZ     15.03.2022     ISBN: 978-625-7539-10-4     BASKI: Ocak 2022     2370    

         Adli yargı yolunda hukuk mahkemelerinde en ağır iş yükü hali hazırda iş mahkemeleri üzerindedir. Yoğun iş yükü karşısında mahkemelerce isabetli karar verilmesi son derece önemlidir. Aksi halde hem bir davanın kesin hükümle sonuçlanması süreci uzamakta, hem de bozma/kaldırma kararı verilen dosyalar sebebiyle iş yükünün daha da artması sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu itibarla, içtihat birliğini sağlama görevini yürüten Yargıtay’ın kararları doğrultusunda uygulama icrası, iş yükünün azalmasına önemli ölçüde hizmet edecektir. İş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin temyiz incelemesi bir dönem Yargıtay’ın 7., 9. ve 22. Hukuk Daireleri tarafından gerçekleştirilmiştir.

Aynı konulara ilişkin uyuşmazlıkların temyiz incelemelerinin farklı Daireler tarafından yapılması, tabii olarak içtihat farklılıklarına yol açmıştır. Süreç içerisinde önce 7. Hukuk Dairesi, nihai olarak da Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’nun 07.07.2020 tarihli kararı ile 22. Hukuk Dairesi kapatılmış ve sonrasında 22. Hukuk Dairesine ait tüm işler Yargıtay 9. Hukuk Dairesine devredilmiştir.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi ile Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin birleşmesi sonrasında da birçok konuda yeni içtihat ortaya çıktığı gibi, içtihat farklılığı bulunan konularda da artık uygulama birliğinin sağlandığı ifade edilebilir. Bu çerçevede, bu çalışma ile iş hukuku davaları bakımından güncel Yargıtay uygulamasının ortaya konulması amaçlanmıştır.

SATIN AL: 60 ₺