İnsan Ticareti ve Mülteci Hukuku

Türkiye Adalet Akademisi     12.07.2021     ISBN: 978-625-7539-00-5     BASKI: Ankara 2021     1293    

Günümüzde Güney Doğu Avrupa’nın karşılaştığı en büyük sınamalardan biri, Orta Doğu’dan kitlesel göçün artmasıdır. Bu beklenmeyen göç hareketi, bölgede insan ticareti olaylarının ve sığınmacıların sayısında artışa neden olmuştur. Bu gelişmeler, insan ticareti ile mücadelede ve mültecilerin korunmasında çok boyutlu, insani bir yaklaşımı ve uluslararası işbirliğini zorunlu kılmıştır. Bu alanlarda pek çok uluslararası araç kabul edilmiş, Türk mevzuatı da uluslararası standartların uygulanması amacıyla yenilenmiştir.

Kitabı görüntülemek ve indirmek için tıklayın.