Fikri Mülkiyet Hukuku Çalıştayı Bildiriler Kitabı

Türkiye Adalet Akademisi     28.08.2020     ISBN: 978-605-9095-88-4     BASKI: Temmuz 2020     3092    

Fikri mülkiyet; teknolojik gelişmeleri, ticari ilişkileri, yatırımları ve bunların sonucu olarak da ekonomik kalkınma ve büyümeyi etkileyen unsurların başında gelmektedir. Günümüzde yaratıcı fikirleri teknoloji ile buluşturarak katma değeri yüksek ürünler haline getirmek kadar, o yaratıcı fikirleri hukuki anlamda korumak da büyük önem taşımaktadır.Haksız rekabete neden olan ve ekonomiye ciddi zararlar veren ihlallerin önlenmesi, fikri mülkiyet haklarının korunması amacıyla ortaya çıkan ve sürekli gelişim içinde olan fikri mülkiyet hukuku; ülkemizin entelektüel, tasarım ve hukuki kapasitesine yaptığı katkılarla sosyo-ekonomik hayatımızın yanı sıra, yargı sistemimiz içinde de önemli bir yer tutmaktadır.

Özellikle son yıllarda fikri mülkiyet hukukuna ilişkin yargının artan iş yükü ile birlikte, hâkim ve savcı adayları ile hâkim ve savcıların eğitiminden sorumlu bir kurum olan Türkiye Adalet Akademisine uygulamacılardan, akademisyenlerden ve ilgili kurumlardan gelen yoğun talepler de dikkate alınarak, fikri mülkiyet hakları alanındaki güncel gelişmelerin uygulamaya aktarılması ve fikri mülkiyet haklarının daha etkin bir şekilde korunması amacıyla “Fikri Mülkiyet Hukuku Çalıştayı” düzenlenmiştir

Kitabı görüntülemek ve indirmek için tıklayın.