HÜRRİYETİNDEN MAHRUM BİREYLERİN TUTULMA KOŞULLARINA YÖNELİK DEVLETİN POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Baskı: 1. Baskı - Ankara - 2019
ISBN : 978 605 9095 778

Yazar: Dr. Muhammet Murat ÜLKÜ

Açıklama:

-