ÇEK HUKUKU

Erkal Hilmi KART     29.06.2022     ISBN: 978-625-7539-20-3     BASKI: ANKARA 2022     1353    

20.12.2009 tarihinde yürürlüğe giren 5941 sayılı Çek Kanunu, çekle ilgili özel hükümleri, çek defterlerinin basımına ve çek türlerine dair kuralları, bankaların yükümlülüklerine ve sorumluluğuna, çekin ibrazı, ödenmesi ve karşılıksızdır işleminin esasları ile çekten kaynaklı cezai sorumluluğa ve cezaların infazının ertelenmesine dair düzenlemeleri içeren özel bir kanundur. Esasen çekle ilgili temel kurallar, Türk Ticaret Kanunu’nun “Kambiyo Senetleri” başlığı altında düzenlenmiştir. Bu nedenle çekle ilgili uygulamada sıklıkla karşılaşılan uyuşmazlıkların çözümünde Çek Kanunu’nda hüküm bulunmayan hâllerde Türk Ticaret Kanunu uygulama alanı bulacaktır.

Türkiye Adalet Akademisinde “Çek Kanunu” dersleri kapsamında, hâkim ve savcı adaylarına; genel olarak çekin unsurları, çekle ilgili cezai sorumluluk, İcra Ceza Mahkemelerinde şikâyet, duruşma ve karar konu başlıkları altında daha ziyade çekten kaynaklı cezai sorumluluğa yönelik dersler verilmeye başlanmış olup eserimizin içeriğini de uygulamada sıklıkla karşılaşılan çekle ilgili cezai uyuşmazlıklar oluşturmaktadır.

Eserimizin içeriğinde; öncelikle kıymetli evrak ve kambiyo senetleri ana başlıkları altında çekin yeri, çek türleri, çekin düzenlenmesi, devri, ibrazı ve karşılıksızdır işlemi ile sonuçları ele alınmış, devamla çekten kaynaklı cezai, idari ve hukuki sorumluluk başlıkları altında çekle işlenebilen suçlar ayrıntılı şekilde, çekten kaynaklı özel hukuk uyuşmazlıklarına dair dava türleri ise sadece kanun maddelerine atıfla ana hatlarıyla ve Yüksek Mahkemelerin emsal kararları ışığında aktarılmaya çalışılmıştır.

SATIN AL: 45 ₺