Büyük Türk Hükümdarı İstanbul Fatihi Sultan Mehmed Han ve Adalet Hayatı

Ali Himmet BERKİ     20.10.2020     ISBN: 978-605-9095-92-1     BASKI: Ankara 2020     4090    

Çok değerli Dedemiz Ali Himmet Berki’nin, ilk baskısı 1948 yılında yapılan “Hukuk Mantığı ve Tefsir” adlı eserinin Türkiye Adalet Akademisi tarafından 2018’de ikinci baskısının yapılmasını takip eden süreçte, Akademinin bu defa, tam adıyla “Büyük Türk Hükümdarı İstanbul Fatihi Sultan Mehmed Han ve Adalet Hayatı” adlı eserinin de basılmasına karar vermesi bizleri yeni bir sevinç ve heyecan iklimine sürüklemiştir.İlk olarak 1953 yılında, İstanbul’un, Büyük Hükümdar Fatih Sultan Mehmed tarafından fethinin 500. Yıldönümünde basılan bu değerli eser, aynı yıl Dedemizin yakın dostu Yozgatlı İhsan Efendi tarafından Arapçaya çevrilmiş ve Kahire’de basılmıştır.

Okunduğunda da görüleceği üzere, kitapta Fatih Sultan Mehmed’in karakter özellikleri ve adalet hayatı aktarılmakta, aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu’ndaki hukuk uygulamalarına ait önemli notlar ve değerlendirmeler de yer almaktadır. Kitabın en sonunda ise, Dedemizin ifadesiyle “Fatih Sultan Mehmed Han-ı Sâni tarafından tanzim ettirildiği söylenen” Fatih Kanunnamesi’nin (Kanunnâme-i Âli Osman) kısaca “kardeş katli” olarak anılan “kendisine saltanat nasip olanların karındaşlarını nizam-ı âlem için katletmesi münasiptir” şeklindeki hükmü ile ilgili görüşleri bulunmaktadır. Dedemiz özetle, böyle bir kanunun ve dolayısıyla kardeş katli diye bir düzenlemenin mevcut olmadığını, somut gerekçelere dayanarak savunmaktadır. Kitabın, içerdiği diğer konular yanında, bu yönüyle de ilginç bir nitelik kazandığını düşünmekteyiz.

Kitabı görüntülemek ve indirmek için tıklayın.