YARGITAY BOZMA SEBEPLERİ(CMK-TCK-ÖZEL YASALAR)

Baskı: 1. Baskı, Ankara 2016
ISBN : 978 605 9095 26 6

Yazar: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Açıklama:

Bu eser ile kanunların uygulanmasında ilk derece mahkemeleri tarafından sıklıkla yapılan ve bu nedenle Yüksek Daire’lerce bozmaya konu edilen hataların belirlenmesi, bu suretle uygulamada öne çıkan mevcut bu hataların asgari seviyeye indirilmesi amaçlanmaktadır.