Bangalor Yargı Etiğiilkelerinin Yorumu

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi     20.11.2020     ISBN: 978-625-44313-0-2     BASKI: Ankara 2020     3373    

Yüksek mahkemeler, sadece dava dosyalarının okunduğu yerler değildir. Bunun ötesinde adalet politikalarına aktif katkı sağlayan ve çözüm üretmek için çaba göstermesi gereken kurumlardır. Yargıtay son yıllarda etik, şeffaflık ve adalet yönetimi konularında önemli reformlar yapmış, yurt içinde ve yurt dışında bunun olumlu yansımaları olmuştur.

Yapılan önemli reformlardan biri de 2017 yılında “Yargıtay Etik, Şeffaflık ve Güven Projesi”kapsamında, Birleşmiş Milletler ile Avrupa Konseyinin en yüksek standartlarına sahip bir yargı etiği sistemi kurulmasıdır. Bu sistem, Yargıtay Yargı Etiği İlkeleri’nin “Başlangıç” kısmında açıkça belirtildiği üzere Bangalor Yargı Etiği İlkeleri’ne dayalıdır. Dolayısıyla Yargıtay Etik İlkeleri’nin yorumlanması ve uygulanması da hiç şüphe yok ki kabul edilen bu sisteme göre olacaktır. Nasıl ki Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni yorumlarken, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başta olmak üzere, Strazburg organlarının yorum ve uygulamalarını dikkate alıyorsak, Yargıtay Etik İlkeleri’ni yorumlarken de Bangalor Yargı Etiği İlkeleri’ne ilişkin belgeleri aynı şekilde değerlendirmek zorundayız. Yargıtay Yargı Etiği Danışma Kurulu’nun bugüne kadar verdiği kararlarda sıklıkla Bangalor Yargı Etiği İlkeleri’ne, Bangalor Yargı Etiği İlkelerinin Yorumu’na, Birleşmiş Milletlerin ilgili kurumlarının konuya ilişkin yayımladıkları rehber ilkeler ile sair yayınlarına, ayrıca karşılaştırmalı yargı sistemlerinin aynı yöndeki uygulamalarına atıflar yapılması, bu yorum ve anlaşılış şeklinin somut bir göstergesidir.

Kitabı görüntülemek ve indirmek için tıklayın.