ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ DAVALARI VE UYGULAMALARI

Seda DUYSAK FİDAN     10.08.2022     ISBN: 978-625-7539-23-4     BASKI: Ağustos 2022     2033    

Türkiye Adalet Akademisince, Asliye Ticaret Mahkemesi Davaları ve Uygulamaları
dersinin eğitim materyali olarak kullanılmak üzere hazırlanan bu ders notunun
hazırlanmasında, Yüksek Yargıtay içtihatlarından birincil kaynak olarak yararlanılmış ve
güncel içtihatların seçilmesine özen gösterilmiştir.

SATIN AL: 40 ₺