6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇLARI

Eray TEMİZKAN     18.03.2022     ISBN: 978-625-7539-11-1     BASKI: Ocak 2022     1425    

Dünya genelinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin çoğunluğunda olduğu gibi ülkemizde de bireysel silahlanmanın kısıtlanması ve bazı koşullar altında edinilmesine yönelik politika izlenmektedir. Ancak tüm dünya ülkeleri tarafından bireysel silahlanmaya ilişkin ortak politika geliştirilmemesi, benzer kısıtlamalar yapılmaması, hatta Ortadoğu coğrafyasındaki ülkemize komşu çoğu devletin yaşadığı otorite sorunu veya iç savaş nedeniyle bireysel silahlanma kontrol edilememekte, kayıt altına alınamamaktadır. Bu sebeple ülke içerisinde izinsiz silah imali kadar illegal yollarla ülkeye silah girişinin bireysel silahlanmanın kontrol altına alınmasını zorlaştırdığı söylenebilir. Suç istatistiklerine bakıldığında suç işlenmesinde kullanılan ateşli silahların çoğunluğunun ruhsatsız, yani kayıt dışı olması, yine bu silahların çoğunun menşeinin yurt dışı olduğunun belirlenmesi görüşümüzü doğrulamaktadır. Bu bağlamda kanun ile kural konulup nizam sağlanmak istenilse de bireysel silahlanmada izin ve ruhsat prosedürü kurallara uygun hareket eden kişiler tarafından uygulanmakta, kayıt dışı yani izinsiz veya ruhsatsız bireysel silahlanma yolunu tercih eden kişilere engel olamamaktadır.

SATIN AL: 30 ₺