Ceza Muhakemesinde Toplanması Gereken Deliller (Tck-Özel Kanunlar)

300,00 ₺
Stokta Yok

Ceza Muhakemesinde Toplanması Gereken Deliller (Tck-Özel Kanunlar)

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
Ankara 2021

Her yıl gerçekleştirilen “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Meslek İçi Eğitim Semineri ve Yıl Sonu Değerlendirme Toplantıları”nda uygulamada öne çıkan hukuki konular, mesleklerinde tecrübe ve birikim sahibi Yargıtay Cumhuriyet Savcısı meslektaşlarımızın sunumları ile tartışmaya açılmakta ve buradaki değerlendirmeler de nazara alınmak suretiyle basılı bir eser haline getirilmektedir.

Bu kapsamda 26 – 28 Ocak 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen toplantıdaki sunumlar “Hukuka Aykırı Delillerin Toplanması” adı altında basılmış ve uygulamaya yön verici bir katkı sağlamıştır. Aynı toplantıda, Özel Dairelerin sıklıkla yaptığı bozma sebepleri üzerine bir çalışma yapılarak ceza yargılamasının amacı olan maddi gerçeği temin ve uygulama birliğinin sağlanabilmesi için ayrı bir eser oluşturma düşüncesi ortaya konulmuş ve bu çalışma da tamamlanarak “Yargıtay Ceza Daireleri Uygulamasında Sıklıkla Rastlanan Bozma Sebepleri”başlığıyla, 2018 yılında ikinci baskısını yapmak suretiyle yine uygulayıcıların istifadesine sunulmuştur. Özellikle bu ikinci çalışma başta Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit GÜL olmak üzere Bakanlığımızın emek ve katkılarıyla oldukça geniş bir kitleye ulaşma imkanına sahip olmuş ve samimi geri dönüşler nazara alındığında arzulanan amacı fazlasıyla sağlamıştır.