Law & Justice Review, Sayı 19

1 THE MAIN DETERMINANTS OF SENTENCING DECISIONS IN GERMANY
Almanya’da Cezanın Belirlenmesi Kararının Ana Etkenleri
By Dr. Mehmet Arslan. LL.M (Freiburg)
2 SUCCESSION RIGHTS OF SURVIVOR SPOUSE DURING DIVORCE SUIT BY DECISIONS OF THE TURKISH COURT OF APPEALS
Türk Yargıtay Kararları Çerçevesinde Boşanma Davası Sırasında Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı
By Asst. Prof. Çiğdem Mine YILMAZ
3 DOES GDPR COVER THE EXPECTATIONS AFTER DPD ?
GDPR, DPD sonrası beklentileri karşılar mı ?
By Judge Serdar ATALAR
4 USING AI IN JUDICIAL PRACTICE – CAN AI SIT ON THE BENCH IN THE NEAR FUTURE?
Mahkeme Uygulamasında Yapay Zeka Kullanımı – Yapay Zeka Yakın Gelecekte Kürsüde Yer Alabilir Mi?
By Judge Oğuz Gökhan YILMAZ
5 THE PROTECTION OF UNION OF MARRIAGE IN TURKISH LAW
Türk Hukukunda Evlilik Birliğinin Korunması
By Prof. Dr. Mehmet ERDEM
6 EVALUATION OF THE TURKISH COMMERCIAL CODE ART. 5/A RELATED TO MEDIATION AS A PROCEDURAL REQUIREMENT IN COMMERCIAL ACTIONS
Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Olarak Arabuluculuğa İlişkin Türk Ticaret Kanunu 5/A Hükmünün Değerlendirilmesi
By Dr. Hakan HASIRCI - Dr. Ufuk TEKİN
7 PRAETER DELICTUM PREVENTIVE MEASURES AGAINST INDIVIDUALS AND THE SLOW PROCESS TOWARDS GREATER PRECISION
Kişisel Önleyici Tedbirler ve Daha Açık Hale Getirme Sürecinin Yavaşlığı
By Assoc. Dr. Francesca CONSORTE
8 A SUGGESTION TO PROTECT HUMAN RIGHTS IN CIRCLES OF BARAKAH
Bereket Dairelerinde İnsan Haklarının Korunması İçin Bir Öneri
By Judge Akif TÖGEL
9 AUSKUNFTSANSPRUCH DES DURCH EINE SAMENSPENDE GEZEUGTEN KINDES GEGEN DEN ARZT IM LICHTE DER SCHWEIGEPFLICHT
Heterolog Döllenme İle Doğan Çocuğun Hekimin Sır Saklama Yükümlülüğü Karşısında Bilgi Edinme Hakkı
Lawyer Begüm KOCAMAZ ŞAHİN , Spec. Dr. Nursel DEMİRCİ KOCAMAZ
10 POLITICAL AND CONSTITUTIONAL DEVELOPMENTS IN TUNISIA AND EGYPT IN THE AFTERMATH OF THE ARAB SPRING
Arap Baharı Sonrası Tunus ve Mısır’daki Siyasal ve Anayasal Gelişmeler
Dr. Abdurrahman TEKİN , Res. Asst. Ömer TEMEL
11 PSYCHOLOGICAL HARASSMENT IN THE WORKPLACE: HOW TO PROVE BEFORE THE TURKISH COURTS?
İşyerinde Psikolojik Taciz: Türk Mahkemelerinde Nasıl Kanıtlanır?
Res. Asst. Yasin ÇELİK* , Student Tuğçem ŞAHİN*