HÜKÜM KURMA SANATI

Baskı: 6. Baskı, Ankara 2015
ISBN : 978 605 9095 04 4

Yazar: Mustafa ARTUÇ

Açıklama:

Hüküm Kurma Sanatı isimli kitabımızın, 5. Baskısının da büyük teveccühünüzle kısa sürede tükenmesi üzerine 6. Baskıyı hazırlama zorunluluğu doğdu. Bu baskıda önceki baskılardaki bilgilerin tamamı muhafaza edilmiş, değişen Yargıtay görüşleri işlenmiş, güncel Yargıtay kararları yerlerine yerleştirilmiş, bir kısım tablolara da yer verilmiştir. Yine bu kitapta yer verilen konularla ilgili yazılan makaleler de, gözden geçirilmiş ve onlara da işlenmeye çalışılmıştır.